Sari la conținut

DrayeN32

Uploaders

Reputație Comunitate

26 Iron IV

Vizitatori Recenți Profil

 1. DrayeN32

  Dual Monitor

  Version 2.7

  1 download

  Dual Monitor Tools is a software package for Windows users with dual or multiple monitor setups. All the tools are open source and free, and each tool is independent so you only need to install or run what you want. Current status The latest release of Dual Monitor Tools is 2.7 and is available for downloading from SourceForge. The tools/modules currently available are: DMT This is now the main tool in the system with support for multiple modules. It runs in the notification area and double clicking on it's icon will bring up the options for all of the modules it supports. DMT - General This is a module within DMT which provides configuration information about DMT and also about your monitors. It also allows some monitor configuration to be changed. DMT - Cursor This is a module within DMT which allows you to restrict cursor movement between monitors. You can lock the cursor to the current monitor, or make it sticky so that extra effort is required to move it between monitors or the cursor can be completely free to move between monitors. DMT - Launcher This is a module within DMT which allows you to launch your favourite applications with a few key strokes and to position them at pre-configured positions on any of your monitors. You can also use it to launch your favourite websites and to run any of the functionality provided by the modules in DMT. DMT - Snap This is a module within DMT which allows you to take a snapshot of primary monitor and show it on the secondary monitor. Previous snapshots can be viewed, saved to a file or copied to the clipboard. DMT - Swap Screen This is a module within DMT which provides hotkeys for performing common operations on the windows on your monitors. This includes operations like moving the active application window to the next monitor or to a pre-configured position, minimising all windows on a single monitor only and rotating the contents of all monitors. DMT - Wallpaper Changer This is a module within DMT which changes the wallpaper at regular intervals and/or at start up. Offers similar support for multiple monitors as to that provided by Dual Wallpaper. Images for wallpaper may come from multiple sources. DMT Screen Saver When this screen saver is running, it will display the wallpaper generated by DMT - Wallpaper Changer as your screen saver. Dual Wallpaper Standalone tool that simplifies the process of using existing images as wallpaper on your monitors. You can either specify a different image on each monitor, or spread an image across two or more monitors or if you have enough monitors, a combination of these. RO. Dual Monitor Tools este un pachet software pentru utilizatorii de Windows cu setări de monitorizare dublă sau multiplă. Toate instrumentele sunt open source și gratuite și fiecare instrument este independent, astfel încât trebuie doar să instalați sau să executați ceea ce doriți. Statusul curent Cea mai recentă versiune a Dual Monitor Tools este de 2.7 și este disponibilă pentru descărcare de la SourceForge. Instrumentele / modulele disponibile în prezent sunt: DMT Acesta este acum instrumentul principal al sistemului cu suport pentru mai multe module. Acesta rulează în zona de notificare și dând dublu clic pe pictograma sa va aduce opțiunile pentru toate modulele pe care le suportă. DMT - Generalități Acesta este un modul în DMT care oferă informații despre configurația DMT și despre monitoarele dvs. De asemenea, permite modificarea configurației unui monitor. DMT - Cursor Acesta este un modul în DMT care vă permite să restricționați mișcarea cursorului între monitoare. Puteți bloca cursorul pe monitorul curent sau îl puteți lipi, astfel încât să fie necesar un efort suplimentar pentru mutarea acestuia între monitoare sau dacă cursorul poate fi complet liber pentru a vă deplasa între monitoare. DMT - lansator Acesta este un modul în cadrul DMT, care vă permite să lansați aplicațiile preferate cu câteva mișcări cheie și să le poziționați în poziții preconfigurate pe oricare dintre monitoarele dvs. De asemenea, puteți să-l utilizați pentru a lansa site-urile dvs. preferate și pentru a rula orice funcționalitate oferită de module în DMT. DMT - Snap Acesta este un modul în cadrul DMT care vă permite să faceți un instantaneu al monitorului principal și să îl afișați pe monitorul secundar. Snapshot-urile anterioare pot fi vizualizate, salvate într-un fișier sau copiate în clipboard. DMT - Swap Screen Acesta este un modul în cadrul DMT care oferă taste rapide pentru efectuarea operațiunilor comune pe ferestrele de pe monitoare. Acestea includ operațiuni precum mutarea ferestrei active a aplicației pe monitorul următor sau într-o poziție preconfigurată, minimizarea tuturor ferestrelor pe un singur monitor și rotirea conținutului tuturor monitoarelor. DMT - schimbătorul de tapet Acesta este un modul în DMT care schimbă tapetul la intervale regulate și / sau la pornire. Oferă suport similar pentru mai multe monitoare ca și cele oferite de Dual Wallpaper. Imaginile pentru tapet pot proveni din mai multe surse. DMT Screen Saver Când acest economizor de ecran rulează, acesta va afișa imaginea de fundal generată de DMT - Wallpaper Changer ca economizor de ecran. Dual Wallpaper Un instrument autonom care simplifică procesul de utilizare a imaginilor existente ca fundal pe monitoarele dvs. Puteți fie să specificați o imagine diferită pe fiecare monitor, fie să distribuiți o imagine pe două sau mai multe monitoare sau dacă aveți suficiente monitoare, o combinație a acestora.
 2. DrayeN32

  Opera GX

  Version 1.0.0

  3 downloads

  THE FIRST GAMING BROWSER Opera GX is a special version of the Opera browser built specifically to complement gaming. The browser includes unique features to help you get the most out of both gaming and browsing. RO. PRIMUL BROWSER DE GAMING Opera GX este o versiune specială a browserului Opera construit special pentru a completa jocurile. Browserul include caracteristici unice pentru a vă ajuta să profitați din plin de jocuri și de navigare.
 3. Prenume: Silviu Nick in-game: DrayeN32 Varsta: 19 in curand Experienta (de cand timp joci LOL): Destul de mult timp sa fac 5v1 (sezonul 2 2012) Timp liber disponibil (Cat timp ai pentru a aloca acestui proiect):N-am o ora fixa mai ales ca a venit vara si am bacul ^_^ dar am si munca. (Mai ales ca ma duc cam des la mare) Lane-ul / pozitia preferata in joc: Support/TOP Contact:STEAM sau pe lol DrayeN32
 4. Nick: DrayeN32Time: AcumSite: GTRSProof: https://prnt.sc/nzhilvContact method: ^_^
 5. Version 8.13.1402

  1 download

  dotConnect for MySQL is a comprehensive and effective Object-Relational Mapping instrument created to offer users the means developing database applications, functioning as a connectivity option for developers. The utility was created using the ADO.NET architecture and also resorts to Entity Framework, NHibernate, as well as LingConnect, providing users with the ability to improve the performance of their software by a considerable degree. Thanks to the advanced capabilities that dotConnect for MySQL features, users can rely on a wide array of components and technologies, including secure SSL and SSH connections, compression protocol, embedded server and HTTP tunneling, to name but a few. Moreover, what makes this tool quite accessible resides in the fact that it works via an RAD approach, meaning it offers numerous graphical interface utilities that can significantly improve the development process. It supports integration with Visual Studio Server Explorer and other similar software, featuring several means of allowing users to tweak components to suit their particular needs. Typed and Untyped datasets can be created as well as edited thanks to the numerous ‘DataSet’ tools. With the help of dotConnect for MySQL, users can work with their database directly through the TCP/IP protocol, the client library being uninvolved. It can work with a variety of ASP 2.0 providers and supports Integration Services for the import and export of data from MySQL servers. The software comes with script execution capabilities, thanks to the MySQLScript tool, even being able to execute one statement at a time, yet also supporting large scripts. At the same time, the MySQLMonitor component offers tracking features for analysis and control activities. RO dotConnect for MySQL este un instrument cuprinzător și eficient Object-Relational Mapping creat pentru a oferi utilizatorilor mijloacele de a dezvolta aplicații baze de date, funcționând ca o opțiune de conectivitate pentru dezvoltatori. Utilitatea a fost creată utilizând arhitectura ADO.NET și, de asemenea, staționează la Entity Framework, NHibernate, precum și LingConnect, oferind utilizatorilor posibilitatea de a îmbunătăți performanța software-ului lor într-o măsură considerabilă. Datorită capabilităților avansate dotConnect pentru funcțiile MySQL, utilizatorii se pot baza pe o gamă largă de componente și tehnologii, inclusiv conexiuni securizate SSL și SSH, protocol de compresie, server încorporat și tunel HTTP, pentru a numi doar câteva. Mai mult, ceea ce face acest instrument destul de accesibil se bazează pe faptul că funcționează printr-o abordare RAD, ceea ce înseamnă că oferă numeroase utilități de interfață grafică care pot îmbunătăți semnificativ procesul de dezvoltare. Acesta susține integrarea cu Visual Studio Server Explorer și alte programe similare, oferind mai multe mijloace de a permite utilizatorilor să optimizeze componentele pentru a se potrivi nevoilor lor particulare. Seturile de date tipizate și necotate pot fi create și editate grație numeroaselor instrumente "DataSet". Cu ajutorul lui dotConnect pentru MySQL, utilizatorii pot lucra cu baza lor de date direct prin protocolul TCP / IP, biblioteca client fiind neimplicată. Acesta poate lucra cu o varietate de furnizori ASP 2.0 și sprijină Servicii de integrare pentru importul și exportul de date din serverele MySQL. Software-ul vine cu capabilități de execuție a script-urilor, grație instrumentului MySQLScript, chiar dacă este capabil să execute o declarație la un moment dat, dar și să susțină scripturi mari. În același timp, componenta MySQLMonitor oferă caracteristici de urmărire pentru activități de analiză și control.
 6. DrayeN32

  HDDScan

  Version 4.0

  1 download

  HDD Scan is a very practical tool that helps you test your hard drive and statistical reports. Since the application doesn't need to be installed, your Windows registry keys remain intact. You can also place HDD Scan on an external device and directly run it on any computer. Get detailed reports on your HDD's health status The user interface is simple and very easy yo use. Once you have selected a drive, you can start performing various tests and view their results in the Test Manager which is placed below. For instance, you can get a S.M.A.R.T. report (e.g. "Raw Read Error Rate", "Seek Error Rate", "Power-On Hours Count", "Airflow Temperature"). You can also perform surface tests in which you view the model, firmware and serial of your drive, and input "Start LBA", "End LBA" and "Block Size" to verify, read, erase or butterfly-read it. Have reports issued and saved to various formats Furthermore, you can perform a S.M.A.R.T. offline test (short, extended or conveyance test), use IDE and SCSI features, get a drive identity report (e.g. cache size, RPM, power management, password protection), as well as build a command line and change the interface's appearance. Results can be printed or saved to file (HTML, HTM, MHT, TXT). The program uses a moderate amount of system resources (except in the case of a S.M.A.R.T. offline test when CPU usage significantly rises), comes with an online help file (that can be accessed from the "About" window) and didn't freeze or crash during our tests. To end with Taking everything into consideration, we can say that HDD Scan lives up to expectations, getting the job done well overall. Since this tool presents technical information about hard drives and a risk of erasing files, we mainly recommend HDD Scan to power users. RO. HDD Scan este un instrument foarte util care vă ajută să vă testați hard disk-ul și rapoartele statistice. Deoarece aplicația nu trebuie instalată, cheile de registry Windows rămân intacte. De asemenea, puteți localiza scanarea HDD pe un dispozitiv extern și o puteți rula direct pe orice computer. Obțineți rapoarte detaliate despre starea de sănătate a HDD-ului dvs. Interfața cu utilizatorul este simplă și foarte ușor de utilizat. Odată ce ați selectat o unitate, puteți începe să efectuați diverse teste și să vedeți rezultatele acestora în Managerul de testare, care este plasat mai jos. De exemplu, puteți obține un S.M.A.R.T. (de exemplu, "Rata de eroare a citirii rapide", "Rata de căutare a erorilor", "Numărul orelor de pornire", "Temperatura aerului"). De asemenea, puteți efectua teste de suprafață în care vizualizați modelul, firmware-ul și seria unității și introduceți "Start LBA", "End LBA" și "Block Size" pentru a verifica, citi, șterge sau citi fluture. Au fost emise și salvate rapoarte în diferite formate În plus, puteți efectua un S.M.A.R.T. testul offline (test scurt, extins sau de transmisie), folosiți funcțiile IDE și SCSI, obțineți un raport de identitate a unității (de ex., dimensiunea memoriei cache, RPM, gestionarea alimentării, protecția prin parolă), construi o linie de comandă și modificați aspectul interfeței. Rezultatele pot fi imprimate sau salvate în fișiere (HTML, HTM, MHT, TXT). Programul utilizează o cantitate moderată de resurse de sistem (excepție făcând un test SMART off-line atunci când utilizarea CPU crește semnificativ), vine cu un fișier de ajutor online (care poate fi accesat din fereastra "Despre") și nu a înghețat sau accident în timpul testelor noastre. Pentru a termina cu Luând totul în considerare, putem spune că HDD Scan răspunde așteptărilor, făcând totul bine în ansamblu. Deoarece acest instrument prezintă informații tehnice despre unitățile de hard disk și riscul de ștergere a fișierelor, recomandăm în special scanarea HDD pentru utilizatorii puternici.
 7. DrayeN32

  HD Tune Pro

  Version 5.70

  1 download

  Disk drives are often overlooked when benchmarking various components, but a slow or damaged HDD or SSD can lead to serious performance issues, which is why testing them every once in a while is a good idea. HD Tune Pro is a powerful utility that can help you benchmark your drives and discover issues that may be affecting their performance. What’s more, in addition to the features offered by HD Tune, the Pro edition can also monitor drives, analyze disk usage, securely erase files and more. Benchmark your HDD or SSD to ensure it is not underperforming The application can run multiple types of tests to assess your device’s performance. HD Tune Pro enables you to measure transfer rate, access time and burst rate, as well as CPU usage while transferring data. It is also possible to perform a file benchmark using a file with a customizable length, as well as a random access test that simulates normal usage conditions by transferring files of varying sizes. Keep a close eye on your drive’s health HD Tune Pro monitors a range of parameters related to your storage device’s health, such as the temperature and fails count when performing various operations. These checks are performed regularly, and you will be notified if issues are detected. Additionally, you can run a manual error scan at any time in order to locate damaged blocks or sectors. You can even choose which blocks should be scanned. Assess disk usage, wipe deleted files and reduce hard drive noise If you are running low on disk space, you can switch to the Folder Usage tab and run a scan in order to find and clean particularly large directories. Privacy-minded users can take advantage of this program to overwrite the free space on their drives, thus preventing any deleted files from being recovered. The Automatic Acoustic Management feature can help you reduce the noise made by hard drives while seeking, which can be an issue for users who have otherwise silent PCs. Overall, HD Tune Pro is a feature-packed HDD and SDD management utility that enables you to benchmark your devices, monitor their health, manage disk usage and more. It is very easy to use, featuring an intuitive GUI, and it also comes with extensive documentation. RO. Unitățile de disc sunt adesea ignorate atunci când se benchmarkează diferite componente, însă un HDD sau un SSD lent sau deteriorat poate duce la probleme grave de performanță, motiv pentru care testarea lor din când în când este o idee bună. HD Tune Pro este un utilitar puternic care vă poate ajuta să comparați unitățile dvs. și să descoperiți problemele care le pot afecta performanța. În plus, pe lângă funcțiile oferite de HD Tune, ediția Pro poate monitoriza, de asemenea, unitățile, analiza utilizării discului, ștergerea sigură a fișierelor și multe altele. Benchmark HDD-ul sau SSD-ul pentru a vă asigura că nu este performant Aplicația poate rula mai multe tipuri de teste pentru a evalua performanța dispozitivului. HD Tune Pro vă permite să măsurați viteza de transfer, timpul de acces și rata de explozie, precum și utilizarea procesorului în timp ce transferați date. De asemenea, este posibil să se efectueze o evaluare a fișierelor utilizând un fișier cu o lungime personalizabilă, precum și un test de acces aleatoriu care simulează condițiile normale de utilizare prin transferarea fișierelor de dimensiuni diferite. Fii atent la sănătatea unității tale HD Tune Pro monitorizează o gamă de parametri legați de starea de sănătate a dispozitivului dvs. de stocare, cum ar fi temperatura și care nu reușește să contorizeze atunci când efectuează diverse operații. Aceste verificări sunt efectuate în mod regulat și veți fi anunțat dacă problemele sunt detectate. În plus, puteți rula oricând o scanare eroare manuală pentru a localiza blocuri sau sectoare deteriorate. Puteți alege chiar și blocurile care trebuie scanate. Evaluați utilizarea discului, ștergeți fișierele șterse și reduceți zgomotul pe hard disk Dacă aveți un spațiu redus pe disc, puteți comuta la fila Folder Usage și puteți rula o scanare pentru a găsi și a curăța directoarele deosebit de mari. Persoanele care respectă confidențialitatea pot beneficia de acest program pentru a suprascrie spațiul liber pe unitățile lor, împiedicând astfel recuperarea oricăror fișiere șterse. Funcția de gestionare automată a acustică vă poate ajuta să reduceți zgomotul produs de unitățile de hard disk în timp ce căutați, ceea ce poate fi o problemă pentru utilizatorii care au altfel PC-uri silențioase. În general, HD Tune Pro este un utilitar de gestionare a HDD și SDD în funcție de caracteristici, care vă permite să vă comparați dispozitivele, să vă monitorizați sănătatea, să gestionați utilizarea discurilor și multe altele. Este foarte ușor de utilizat, oferind o interfață grafică intuitivă și oferă, de asemenea, o documentație extinsă.
 8. DrayeN32

  doPDF

  Version 10.1.112

  1 download

  If you use a MAC you're in luck, as by default your operating system includes a program that allows you to generate files in PDF format. But on Windows things are a bit more complicated, as you need to have a program installed that lets you convert printable documents into portable ones (PDF). Such programs are called PDF Creators/Converters/Writers, and the good part is that there are quite a few available for free. doPDF stands out from the crowd because it has the tiniest resource usage level. You simply download a 4Mb file and within less than a minute you're ready to create a PDF file. After using it for a while, these are the advantages I see doPDF has over other PDF creators: Features It's really free, even for commercial purposes. In comparison, PrimoPDF (another alternative) uses the OpenCandy installation system, which basically "suggests" other programs to you while installing PrimoPDF. CutePDF installs the "Ask.com toolbar". With doPDF you don't have any problems since it doesn't install (or suggest installing) anything additional than what's necessary. No GhostScript. Most of the other free PDF creators are using GhostScript, which basically is the core that does the PDF conversion. While this might seem that's not a problem, it means that you have to download another thing and install it in order to be able to create PDF files. doPDF uses its own PDF libraries so not needing GhostScript installed. Resource friendly. You'll barely see the dopdf.exe process increase CPU usage in task manager during conversion, as it uses insignificant resources to generate PDF files. RO. Dacă utilizați un MAC, aveți noroc, deoarece în mod implicit sistemul dvs. de operare include un program care vă permite să generați fișiere în format PDF. Dar pe Windows lucrurile sunt un pic mai complicate, deoarece trebuie să aveți un program instalat care vă permite să convertiți documente tipăribile în documente portabile (PDF). Astfel de programe sunt numite PDF Creators / Converters / Writers, iar partea bună este că există destul de puține disponibile gratuit. doPDF iese în evidență din mulțime deoarece are cel mai mic nivel de utilizare a resurselor. Puteți descărca pur și simplu un fișier de 4Mb și în mai puțin de un minut sunteți gata să creați un fișier PDF. După ce o folosesc pentru o perioadă, acestea sunt avantajele pe care le văd doPDF față de alți creatori de PDF-uri: Caracteristici Este chiar gratuit, chiar și în scopuri comerciale. În comparație, PrimoPDF (o altă alternativă) folosește sistemul de instalare OpenCandy, care în principiu "sugerează" alte programe pentru tine în timp ce instalează PrimoPDF. CutePDF instalează bara de instrumente "Ask.com". Cu doPDF nu aveți probleme deoarece nu instalează (sau nu sugerează instalarea) nimic suplimentar decât ceea ce este necesar. Nu GhostScript. Majoritatea celorlalți creatori de PDF-uri gratuite folosesc GhostScript, care practic este nucleul care face conversia PDF. Deși acest lucru poate părea că nu este o problemă, înseamnă că trebuie să descărcați un alt lucru și să îl instalați pentru a putea crea fișiere PDF. doPDF utilizează propriile biblioteci PDF, astfel încât nu este nevoie de GhostScript instalat. Resurse prietenoase. Aproape veți vedea că procesul de utilizare a procesului dopdf.exe crește CPU-ul în managerul de activități în timpul conversiei, deoarece utilizează resurse nesemnificative pentru a genera fișiere PDF https://www.youtube.com/watch?v=3--SlAqai_o
 9. Version 3.0

  1 download

  ENG. An automatic Backup, Restore solution! Insert any USB storage device into your computer and the software automatically copies your files to and from the USB drive - no clicks or keystrokes necessary. Automatic USB Backup is designed to do one thing and do it well - make it as convenient as humanly possible to backup your files. Why make it convenient? So that you'll actually do it! Automatic USB Backup is perfect for: Power Users' Friends & Relatives If you are the resident 'computer expert' called in to deal with your friends' and families' computing problems, you know most of the people you support to do not know how to backup, let alone do it regularly. Have them purchase a USB memory key and install and configure Automatic USB Backup for them. No matter how inexperienced they are, if they can plug in a Computer Vendors You know your customers will be coming to you if they have a hard drive failure or accidentally delete their documents. Differentiate your store from the competition by including a low-cost memory key and Automatic USB Backup with each system you sell. Your customers will be impressed that all they have to do is plug in a USB key to be safely backed up, and your support costs will be lower. Features: * Automatically runs backup, restore on USB drive insertion * Easy wizard-based configuration * Drag and drop interface for easy file selection * Unlimited number of files and directories * Basic and Advanced modes * Ability to store 'backups of backups' if space permits * Ability to 'undo' a restore if space permits * Standard Zip Compression model option * Hidden Mode option * Backup over a LAN (Local Area Network) * Backup Multi PCs to one USB (Auto detected) * Easily upgrade your backup USB drive to a larger USB device * OEM Version - Add your Business's logo and contact information that is shown while backup is in progress RO. O soluție automată de backup, restaurare! Introduceți orice dispozitiv de stocare USB în computer și software-ul copiază automat fișierele pe și de pe unitatea USB - nu sunt necesare clicuri sau apăsări de taste. Backupul automat USB este conceput pentru a face un lucru și pentru a face bine - face ca la fel de convenabil ca uman posibil să vă copiați fișierele. De ce este convenabil? Deci, vei face-o! Backup automat USB este perfect pentru: Prietenii prietenilor ruși și rudele Dacă sunteți rezidentul "expert în informatică" chemat să vă ocupați de problemele de calcul ale prietenilor și familiilor dvs., știți că majoritatea oamenilor pe care îi susțineți nu știu cum să facă backup, cu atât mai mult să o faceți în mod regulat. Să le cumpărați o cheie de memorie USB și să le instalați și să configurați Backup automat USB pentru aceștia. Indiferent cât de neexperimentați sunt, dacă pot conecta a Furnizori de calculatoare Știți că clienții dvs. vor veni la dvs. dacă au un eșec al unității de hard disk sau le șterg în mod accidental documentele. Difertificați-vă magazinul de la competiție prin includerea unei chei de memorie cu cost redus și a sistemului Automatic Backup USB cu fiecare sistem pe care îl vindeți. Clienții dvs. vor fi impresionați că tot ceea ce trebuie să facă este să conectați o cheie USB pentru a vă proteja în siguranță, iar costurile de asistență vor fi mai mici. Caracteristici: * Se execută automat backup, restabilire pe inserarea unității USB * Configurație ușoară bazată pe experți * Interfață drag & drop pentru selectarea ușoară a fișierelor * Număr nelimitat de fișiere și directoare * Moduri de bază și avansate * Posibilitatea de a stoca "copii de siguranță" dacă spațiul permite * Abilitatea de a "anula" o restaurare dacă spațiul permite * Opțiune standard de compresie Zip * Opțiunea Mod ascuns * Backup peste o rețea LAN (Local Area Network) * Backup Multi PC-uri pe un USB (detectat automat) * Actualizați cu ușurință unitatea USB de rezervă într-un dispozitiv USB mai mare * Versiunea OEM - Adăugați logo-ul companiei și informațiile de contact care sunt afișate în timp ce copia de rezervă este în desfășurare
 10. Death Note:

  @myCro

 11. DrayeN32

  Add map

  ¤ Nick Admin:DrayeN32 ¤ Nick Map:zm_foda ¤ Photo Map: https://imgur.com/a/Ywux286 ¤ Reason to add the map: Am avut servere de zombie si aceasta mapa pentru mine era dust2 pentru zombie
 12. Version 1.9.7.1

  1 download

  ENG. The ultimate test of any graphics card is the frames-per-second it can push in the game you bought it to play. ASUS OC Edition Gaming Graphics Cards drive more FPS with a single click in GPU Tweak II so you can extract every last bit of in-game performance. DOWNLOAD ASUS GPU TWEAK II NOW ASUS GPU Tweak II provides an intuitive interface to access serious functionalities, all right at your fingertips. And the best part is, you can access all that on-the-fly, even in-game ─ all with one click. Overclock Mode Bench and play the most demanding games by clicking OC Mode to unlock maximum performance. Gaming Mode Game for hours on end with Gaming Mode as the default setting in ASUS graphics cards. Silent Mode Enjoy your music and videos by clicking Silent Mode. My Profile Save custom profile settings and switch between them with ease. One-Click to Choose A Profile Even While Gaming Customize Your Own Profile with Professional Mode Advanced options are retained for seasoned overclockers. Precise voltage and VRM clock adjustments boost higher performance. Maximize system performance with Gaming Booster by removing redundant processes and allocating all available resources automatically Visual Effects Boost your performance by turning off Windows visual effects System Services Automatically or manually turn off Windows services or processes Memory Defragmentation Re-arrange and free your system memory without closing any processes RO. Testul final al oricărei plăci grafice este cadrele pe secundă pe care le poate împinge în jocul pe care l-ați cumpărat să îl joace. Carte de grafică ASUS OC Edition conduceți mai multe FPS cu un singur clic în GPU Tweak II, astfel încât să puteți extrage fiecare ultimă bucată de performanță în joc. DESCĂRCAȚI ASUS GPU TWEAK II ACUM ASUS GPU Tweak II oferă o interfață intuitivă pentru a accesa funcționalități grave, la îndemână. Și cea mai bună parte este aceea că poți accesa toate aceste lucruri, chiar și în joc ─ toate cu un singur clic. Modul Overclock Bench și jucați cele mai exigente jocuri făcând clic pe modul OC pentru a debloca performanța maximă. Modul Gaming Joc pentru ore întregi cu modul Gaming ca setare implicită în plăcile grafice ASUS. Mod silențios Savurați muzica și videoclipurile făcând clic pe Mod silențios. Profilul meu Salvați setările personalizate ale profilului și comutați ușor între ele. Cu un singur clic pentru a alege un profil Chiar și în timpul jocurilor Personalizați-vă propriul profil cu modul profesional Opțiunile avansate sunt păstrate pentru overclockeri condus. Setările precise de tensiune și ceas VRM îmbunătățesc performanțele. Maximizați performanța sistemului cu Gaming Booster prin eliminarea proceselor redundante și prin alocarea automată a tuturor resurselor disponibile Efecte vizuale Îmbunătățiți performanța prin oprirea efectelor vizuale Windows Servicii de sistem Dezactivați automat sau manual serviciile sau procesele Windows Defragmentarea de memorie Re-aranjați și eliberați memoria sistemului fără a închide orice proces
 13. You can see the runes and builds used by the best players Counter pick and more
  Sper sa va fie de folos

About Us

➤CSBD COMMUNITY, a virtual world which continues to grow in the gaming world with a very high potential, where those who join us will become legends.

×
×
 • Creează nouă...